Innmelding

Ønsker du å bli medlem av Bønes skoleorkester?

Fyll ut skjemaet her!

Medlemskontingent per semester: 750 kr
Innbetalingsopplysninger blir tilsendt via e-post

Frist for innbetaling er:
15. mars
15. oktober