Aktiviteskalender

VÅREN 2023
Nytt: Spond (APP) med øvetider!
Invitajson kommer :)


11.1 Vanlig øvelse - oppstart 2023
18.1 Vanlig øvelse
25.1 Vanlig øvelse - Steinerskolen kommer på besøk


1.2 Undervisningsfri pga kursdag
8.2 Fellesøvelse 17.30-18.45 (alle)
15.2 Vanlig øvelse
22.2 Fri (avspasering)

VINTERFERIE