Velkommen til Bønes skoleorkester!

Deltakelse i orkester er en unik sosial og faglig mulighet til å spille sammen med andre elever i kulturskolen. Du lærer grunnleggende ferdigheter innenfor samspill, notetrening og spilleglede!

Du kan delta i

 • Rett i orkester (RIO)
 • Aspirantorkesteret
 • Hovedorkesteret


Lurer du på hvilket orkester som passer deg?
Ta kontakt med spillelæreren din!

Vi øver på onsdager: Musikkrommet, Bønes skole

17.30-18.15 Aspirant og Rett i orkester
18.15-18.30 Spisepause

18.30-19.00 Aspirant og Rett i orkester
19.00-19.45 HovedorkesterKommende arrangementer

29
JAN

7-8 MAI

KICK-OFF SEMINAR, BØNES SKOLE 29.01

 

Velkommen til lørdagsseminar på Bønes skole!
Det blir spilling, leker og quiz! Tid: 10-13FELLESEMINAR BØNES SKOLE 

 

Velkommen til seminar på Bønes skole:
Lørdag 07.05 fra kl. 10-13
Søndag 08.05 fra kl. 10-13

KONSERTER 2022:

 • Lørdag 19. mars kl 18.00 - Sted: TBA
 • Lørdag 02. april - Bønesdagen!
 • 15. JUNI: Sommeravslutning!
  Konsert 18.30-19.00

Bønes skoleorkester  er en del av et nasjonalt nettverk for orkestre, og gjennomføres med støtte fra:

 • De Unges Orkesterforbund (UNOF)
 • Frifond kompetanse- og aktivitet
 • Bergen kommune